Babica je velikokrat rekla da se nekdo obnaša, kot taka šoja

V filmu sem zasledila ime vrste ptic oponašoje, nakar me je ta vrsta malce bolj pritegnila in želela sem izvedeti malce več. Sicer je oponašoja bil prevod angleškega izraza, zato sem morala preveriti, ali te lastnosti, ki so jih na hitro predstavili v filmu, veljajo tudi za navadno šojo, ki jo poznamo tudi pri nas v Sloveniji.

Vem da mi je babica velikokrat rekla, da je nekdo kot ena takšna šoja. Zelo rada je uporabljala ogromno živalskih prispodob in komentarjev, če ji morda kdo ni bil všeč, ali pa je želela poudariti njegovo lastnost, a takšnih prispodob, ki jih je uporabljala, jih velikokrat nisem razumela, ali pa sem si jih napačno razlagala. Tako je bila tudi šoja ena od takšnih prispodob. Med brskanjem po spletu, sem ugotovila, da tudi navadna šoja spada med vrste ptic, ki znajo zelo dobro oponašati druge zvoke in lastnosti. Zato so šoje zelo inteligentne ptice, ki lahko oponašajo zvoke drugih ptic, zvoke raznih aparatov, kot pa tudi človeški govor. Tako kot velja to za papagaje. Tako ptič zelo dobro posluša zvok, ki se mu zdi zanimiv in ga želi oponašati. Nato pa ga posnema z ponavljanjem in ga s svojo vajo vedno bolj izpili in jo oglašuje tudi vedno bolj glasneje. Če ptico treniramo sami in jo pri uspelim oponašanjem nagradimo, si bo ptič, tako kot tudi pes, ob nagradi, nagrajeno dejanje še toliko bolje izvajal z vedno večjim veseljem.

Ptica v naravi, pa si zvoke, ki jih rada začne oponašati izbira pred vsem med tistimi, ki jih najpogosteje sliši v sojem okolju. Velikokrat prevzame oglašanje drugih ptic, zaradi socializacije v svojem habitatu. Takšne zvoke pa ptice uporabljajo za komunikacijo, označevanje svojega teritorija, branitev, ali pa privabljanje partnerja, za tiste čase ko se ptički ženijo.

Babica je velikokrat rekla da se nekdo obnaša, kot taka šoja


Continue Reading Babica je velikokrat rekla da se nekdo obnaša, kot taka šoja