Žica za varjenje v zaščitnem plinu

TIG MIG Mo

Pobakren z Mo legiran varilni material  za varjenje nelegiranih in nizko legiranih jekel z mejo tečenja do 590 N/mm².  Uporablja se za varjenje cevi, visoko tlačnih posod in armatur  ter za popravila na termoenergetskih napravah. Lahko se uporablja do obratovalne temperature  500°C.

TIG MIG Cr Mo

S Cr in Mo legiran  varilni material za  MIG oz. TIG  varjenje  nizkolegiranih   toplotno obstojnih  jekel. Uporaben je za  varjenje cevi, visoko tlačnih posod in armatur  ter za popravila na termoenergetskih napravah. Lahko se uporablja do obratovalne temperature  550°C.

TIG MIG 2Cr Mo

S Cr in Mo legiran varilni material za MIG oz. TIG varjenje nizkolegiranih toplotno obstojnih jekel. Uporaben je za varjenje cevi, visoko tlačnih posod in armatur ter za popravila na termoenergetskih napravah. Lahko se uporablja do obratovalne temperature 600 °C.

VAC 60 TIG VAC 60

Pobakrena  varilna žica oz palica za varjenje  po  MAG / TIG postopku. Primerna je za varjenje nelegiranih jekel  ter nizko legiranih jekel  trdnosti do 530 N/mm².  Uporablja se  za varjenje  kotlovske pločevine, cevi, jekel za ladjedelništvo, mikrolegiranih jekel ter jeklenih litin.  VAC 60 je  testirana  po CTOD  metodi. TIG VAC 60 se večkrat uporablja za  varjenje korenskih varkov.

MIG TIG 19/9 NC

Stabilizirana avstenitna varilna žica, ki se uporablja v kombinaciji z inertnimi zaščitnimi plini za varjenje stabiliziranega 18/8 CrNi- jekla. Primerna je za varjenje kotlov, aparatur, naprav  ter delov v kemični industriji, farmaciji, celulozni in nuklearni industriji in sicer do obratovalne temperature 400°C. Zvari so oksidacijsko odporni do temperature  800°C.

VAC 65 TIG VAC 65

Pobakrena  varilna žica oz palica za varjenje  po  MAG / TIG postopku.  Vsebnost Si in Mn je glede na VAC 60 malo višja in s tem tudi meja tečenja in trdnost čistega vara. Povišan Si zmanjšuje tudi občutljivost na površinske nečistoče ter omogoča gladek  var. Primerna je za varjenje nelegiranih jekel ter nizko legiranih jekel trdnosti do 640 N/mm² . Uporablja se tudi za varjenje  kotlovske  pločevine, cevi, jekel za ladjedelništvo, mikrolegiranih jekel ter jeklenih litin. VAC 60 je testirana tudi po CTOD metodi. Žica v obliki  varilnih palic – TIG*  se največ uporablja za varjenje korenskih varkov.

VAC 60 Ni

Z Ni-legirana pobakrena varilna žica za varjenje v zaščitnem plinu po MAG postopku. Primerna za varjenje višjetrdnih konstrukcijskih jekel – do trdnosti 685 N/mm2  in za varjenje jekel za nizke temperature.

VAC 60 Ti

Pobakrena varilna žica tipa ER 70S-2 se v glavnem uporablja za enovarkovno varjenje pomirjenih in polpomirjenih jekel, lahko pa se z njo vari tudi večvarkovno. Zaradi dodanih dezoksidantov je manj občutljiva na rjasto oziroma nečisto površino. Kvaliteta zvara je precej odvisna od stopnje umazanosti površine.Z njo je možno variti tudi pocinkano pločevino. Priporočamo mešanico plina : 90% Ar, 5% O2 in 5% CO2.

VAC 60 CuNi

Z nikljem in bakrom legirana pobakrena varilna žica, ki se uporablja v zaščitni atmosferi za varjenje atmosfersko obstojnih jekel, nelegiranih jekel  ter drobno zrnatih jekel do trdnosti 685 N/mm2.

MIG 65

Z Ni in Mo legirana varilna žica,  ki se uporablja v ustrezni mešanici Ar in CO2, za  varjenje drobno zrnatih – mikrolegiranih jekel do meje tečenja 550 N/mm2.

MIG 75

Z Mn, Ni in Mo legirana varilna žica, ki se uporablja za varjenje v ustrezni mešanici Ar in CO2, za varjenje Fino-zrnatih – visokotrdnih jekel do meje tečenja 690 N/mm2. Testirana je po CTOD  metodi.

MIG 90

Nizkolegirana varilna žica, ki se uporablja za varjenje v ustrezni mešanici Ar in CO2 za varjenje drobno-zrnatih – visokotrdnih jekel do meje tečenja 890 N/mm2.

MIG 17

S kromom legirana varilna žica za varjenje in navarjanje škaje očiščenih in po kemični analizi podobnih feritnih jekel za obratovalne temperature do 450°C. Zvar je odporen na škajo in morsko vodo do 900°C. Lahko se uporablja tudi za navarjanje ventilov.

MIG TIG 19/9 Nb Si

Stabilizirana avstenitna varilna žica, ki se uporablja v kombinaciji z inertnimi zaščitnimi plini za varjenje stabiliziranega 18/8 CrNi- jekla. Primerna je za varjenje kotlov, aparatur, naprav  ter delov v kemični industriji, farmaciji, celulozni in nuklearni industriji in sicer do obratovalne temperature 400°C. Zvari so oksidacijsko odporni do temperature  800°C.

MIG TIG 19/9 NC Si

Avstenitna varilna žica, ki se v kombinaciji z internimi zaščitnimi plini uporablja za varjenje korozijsko obstojnih 18/8 CrNi-jekel, in sicer za varjenje aparatur, naprav ter kotlov v kemični in celulozni industriji ter farmaciji do obratovalne temperature 350°C. Zvari so oksidacijsko odporni do temperature 800°C in so žilavi do -196°C.

MIG TIG 19/12/3 Nb Si

Stabilizirana avstenitna varilna žica, ki se uporablja v kombinaciji z inertnimi zaščitnimi plini za varjenje korozijsko obstojnih stabiliziranih CrNi(Mo) jekel. Primerna je za varjenje kotlov, aparatur, naprav ter delov v kemični industriji, farmaciji, barvni, celulozni, živilski industriji in industriji plastičnih izdelkov. Uporabna je do obratovalne temperature 400°C.

MIG TIG 19/12/3 NC Si

Avstenitna varilna žica, ki se uporablja v kombinaciji z inertnimi zaščitnimi plini za varjenje korozijsko obstojnih 18/8 CrNi jekel. Primerna je za varjenje različnih aparatur, kotlov in naprav v kemični industriji, farmaciji ter celulozni industriji in sicer do obratovalne temperature 350°C. Zvari so oksidacijsko odporni do temperature 800°C in -196°C.

MIG TIG 25/14 NC Si

Varilna žica tipa 309LSi se v  glavnem uporablja za varjenje podobnih jekel v kovani ali liti obliki. Primerna je tudi za varjenje nerjavnega 18/8 jekla, kjer je zaradi večjih zahtevnosti po korozijski obstojnosti potrebna večja legiranost zvara. Uporablja se tudi za spajanje različnih vrst jekel (črno-belo varjenje) in za navarjanje navadnih, ogljikovih in nizkolegiranih jekel.

MIG TIG 18/8/6 Si

Varilna žica oz palica za varjenje jekel s podobno sestavo, oklepne pločevine ter avstenitnih, manganskih in težko varivih jekel. Primerna  je za vmesne sloje pri trdem navarjanju. Čisti var je avsteniten in žilav, odporen proti  različnim napetostim, kar je posebno ugodno za varjenje izredno togih konstrukcij.

MIG TIG 25/20

Avstenitna varilna žica, ki se v kombinaciji z inertnimi zaščitnimi plini uporablja za varjenje ognjeodpornih jekel s 25% Cr in 20% Ni.  Žica je primerna tudi za varjenje Cr-jekel, ki so  izpostavljeni visokim temperaturam. Vari so odporni do temperature  1200°C. Če je konstrukcija izpostavljena atmosferi, ki vsebuje žveplove spojine, je zaradi boljše korozijske zaščite potrebno pokrivni var izdelati z elektrodo INOX B 25/4.

MIG TIG 29/9

Varilna žica za varjenje podobnih materialov, visokoogljičnih, vzmetnih ter ostalih težko varivih jekel. Uporablja se tudi za varjenje oklepne pločevine. Zvari so obstojni na razpokljivost in imajo dobre mehanske lastnosti.

TIG 70/15

Cromom legirana nikljeva varilna palica se uporablja za varjenje visoko legiranih ter korozijsko odpornih jekel, 9% Ni – jekel in podobnih jekel z garantiranimi dobrimi žilavostmi pri nizkih temperaturah. Primerna je tudi za spajanje različnih vrst jekel med seboj  (npr.: nelegirana in malolegirana skupaj z visokolegiranimi oz. Ni-jekli oz. bakrenimi zlitinami)  ter za varjenje težko varivih jekel. Obratovalne temperature  so  v območju od –196°C do 550°C, zvari so odporni na škajo do 1200°C. Čisti var ima avstenitno strukturo, razteznostni koeficient je nizek, je žilav  pri nizkih temperaturah in  je korozijsko obstojen pri visokih temperaturah.  Odporen je na napetostno korozijo in na termošok ter je neobčutljiv na difuzijo C tudi pri visokih temperaturah.

TIG 22/9/3 LN

S kromom, nikljem in molibdenom legirana varilna palica se uporablja za varjenje  feritno-avstenitnih duplex jekel,  predvsem   v  naftni in kemični  industriji ter v  ladjedelništvu in  v "off-shore" konstrukcijah. Čisti var ima visoko trdnost in  je odporen proti napetostni in jamičasti koroziji (tudi v agresivnih medijih: slana voda, kloridne raztopine ...)

MIG TIG Cu

Bakrena žica za spajanje bakra in bakrenih litin. Uporablja se tudi za metalizacijo.

MIG TIG CuAl 8

Z aluminijem legirana bakrena žica za spajanje in navarjanje podobnih materialov, litin, Ni-zlitin. Uporablja se tudi za metalizacijo.

MIG TIG CuSn 6

Specialna žica  - zlitina bakra in kositra za varjenje in navarjanje bakra, podobnih materialov in litin. Uporablja se tudi za metalizacijo.

MIG TIG CuAg

S srebrom legirana bakrena žica za spajanje in navarjanje  bakra in njegovih litin.

MIG TIG CuMn

Mangan- nikelj-aluminijeva bronza za varjenje in popravljanje litih in kovanih materialov. Uporablja se tudi za metalizacijo.

MIG TIG CuSi3

S silicijem legirana bakrena žica za varjenje bakra in podobnih materialov, za spajanje le-teh z jekli in predvsem za spajkanje (MIG) pocinkane pločevine in profilov.