Raziskave in razvoj

Velik raziskovalno-razvojni potencial vidimo v sodelovanju z družbami v skupini SIJ. Skupni cilj je oblikovanje celovite ponudbe, ki bo poleg osnovnega materiala vključevala tudi dodajni material za varjenje ter svetovanje pri varilni tehnologiji. Na podlagi take usmeritve smo v letu 2014 že začrtali nekaj skupnih sinergijskih projektov:

  • z družbo SIJ Acroni sodelujemo pri projektu razvoja platirane pločevine. Cilj je, da najdemo ustrezne dodajne materiale in jih skupaj z njihovim jeklom prodajamo na trgu
  • z družbo SIJ Acroni smo začrtali sodelovanje na področju varjenja debelih nerjavnih cevi, tako v naslednjem obdobju načrtujemo nakup linije za proizvodnjo nerjavnih varilnih žic
  • z družbo RSC Ravne smo začeli razvoj ustreznih dodajnih materialov za navarjanje orodnih jekel. Namensko smo za ta namen že razvili ustrezne izdelke

Na projektu polnjene žice se osredotočamo na razvoj celotnega sklopa tehnologije in povečanje kapacitet izdelave pri končnem vleku polnjene žice. Cilj je izboljšati kvaliteto površine žice in s tem varivost in pretočnost. V načrtu investicij imamo vključen nakup dodatne opreme za čiščenje površine žice.

Na področju oplaščenih elektrod smo razvili elektrodo za varjenje mikrolegiranih jekel, s čimer želimo doseči boljše varilne lastnosti. Načrtujemo, da bomo z izboljšanjem kvalitete povečali obseg prodaje legiranih bazičnih elektrod zahtevnim kupcem.