Vodstvo družbe

Družbo vodi direktor. Direktorju so odgovorni vsi vodje proizvodnih in poslovnih funkcij, ki skrbijo za svoja področja.

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. hkrati vodi in upravlja skupino in družbe skupine ter istočasno nastopa v vlogi najvišjega organa družb, to je skupščine posamezne družbe.


Direktor mag. Drago Keršič

Gospod Keršič ima bogate mednarodne izkušnje, ki jih je pridobil na vodstvenih položajih v gospodarskih družbah in pri številnih svetovalnih projektih v kovinskopredelovalni, avtomobilski in živilski industriji, v proizvodnji stavbnega pohištva in blaga široke potrošnje ter v dejavnosti finančnih storitev. V zadnjih nekaj letih je aktivno deloval v različnih podjetjih in projektih Skupine SIJ, od decembra 2020 tudi kot prokurist podjetja SIJ SUZ.

Svojo strategijo vodenja Drago Keršič  gradi na oblikovanju jasne vizije ter spodbujanju sprememb, s katerimi svoje sodelavce vodi k povečanju produktivnosti, usmerjenosti na kupce ter k sprejemanju kompleksnih in dobro premišljenih odločitev.