Karierni razvoj in štipendije

Smo podjetje z več kot 160 zaposlenimi in smo pomemben zaposlovalec v regiji in občini Jesenice. S povprečno več kot 15 mio EUR letnega izvoza smo pomemben izvoznik, saj na tujih trgih beležimo več kot 70 odstotkov vseh svojih prihodkov.

Zakaj se zaposliti v podjetju SIJ Elektrode Jesenice?

  • ker smo inovativni, uspešni in ker se bomo še naprej razvijali tako v Sloveniji kot tudi v tujini
  • ker vlagamo v znanje zaposlenih in povečanje njihovih kompetenc – zaposlenim ponujamo izobraževanje, udeležbo na strokovnih seminarjih in konferencah ter vlagamo v razvoj njihovih strokovnih kompetenc
  • ker spodbujamo kreativnost in inovativnost zaposlenih, ki preko oddajanja koristnih predlogov, iskric in izboljšav lahko pomembneje prispevajo k uspešnem razvoju podjetja in za katere so tudi nagrajeni

Naš cilj je zaposlovati strokovnjake z različnih področij. Sodelavce iščemo med zaposlenimi, med štipendisti in z javnimi objavami v dnevnem časopisju, na našem spletnem portalu in spletnih zaposlitvenih portalih.

V skladu z našo strategijo razvoja bomo zaposlovali predvsem kadre s področja tehnične prodaje, razvoja in proizvodnje in sicer inženirje metalurgije, strojništva in elektrotehnike in strojne mehanike oziroma tehnike.


ŠTUDENTI IN DIJAKI

Študentom in dijakom tehničnih in naravoslovnih smeri nudimo štipendije.  Če vas zanima področje metalurgije, ste ambiciozni in kreativni, in želite delati v razvojno naravnanem podjetju in mednarodnem okolju, potem se prijavite na vsakoleten razpis štipendij.

Poleg štipendije vam bomo že med študijem preko prakse in mentorstva omogočili spoznavati podjetje in pridobivati dragocene delovne izkušnje na različnih področjih, svetovali vam bomo glede osebnega in strokovnega razvoja, pomagali pri pripravi diplomske naloge in vas vabili na različna srečanja in izobraževanja.

SIJ Acroni, SIJ SUZ in SIJ Elektrode Jesenice PODELJUJEJO 29 ŠTIPENDIJ