Sodelovanje s širšim okoljem

Sofinanciranje delovanja poklicnih gasilcev je osnova za vedno tesnejše sodelovanje. Izvedenih je bilo kar nekaj skupnih akcij pri načrtovanju in izvajanju preventivnih varnostnih ukrepov, usposabljanju za zmanjšano tveganje nastanka in posledic požara. Gasilskim društvom pomagamo z dobitki za srečelov, da pridobijo več sredstev za svojo dobrodelno dejavnost.

Dolgoročno sodelujemo s šolami, ki usposabljajo kadre za kovinarske in strojniške poklice. Tem šolam nudimo naše izdelke za izvajanje pouka varjenja, dijakom in študentom pa radi pokažemo našo proizvodnjo in jih seznanimo z izbiro in kakovostjo naših izdelkov.

Povečujemo obseg sodelovanja z vzgojno delovnim centrom. Gojenci tega centra kakovostno in z veseljem opravljajo dela, ki jim jih odstopamo v izvajanje. S plačilom opravljenega dela prispevamo k boljšim pogojem delovanja vzgojno delovnega centra ter k pridobivanju in ohranjanju gibalnih sposobnosti in delovnih navad gojencev centra.

Z Gornjesavskim muzejem smo sodelovali pri pripravi vsebine razstave o predelovalnih obratih Železarne Jesenice, kamor je sodila tudi proizvodnja elektrod in varilne žice.