Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje izvajamo na podlagi dolgoročne strategije trajnostnega razvoja skupine SIJ. Na lokaciji Jesenic zaposlujemo več kot 160 ljudi in imamo razvejano mrežo poslovnih partnerjev in drugih deležnikov, s katerimi dnevno sodelujemo.

Pri sprejemanju poslovnih odločitev vedno upoštevamo tudi interese širšega kroga deležnikov, v prvi vrsti zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in lokalnih okolij. Naše poslovanje temelji na etičnem ravnanju, trajnostnem razvoju in skrbi za zdravo okolje.

Zaradi vpetosti v lokalno okolje skrbimo za sožitje s prebivalci, prispevamo k razvoju družbenih aktivnosti, pospešujemo razvoj perspektivnih interesnih dejavnosti ter prispevamo k boljši kakovosti življenja.

V sodelovanju z Občino Jesenice in Javnim komunalnim podjetjem JEKO-IN smo prenovili dotrajan varnostno oporni zid ob glavni cesti skozi Jesenice. S tem smo poskrbeli za preprečitev odpadanja dotrajanih delov zidu in za lepši izgled okolja.